Exchange-spill: Hvilke innsatsvalg har du i Exchange Hi Lo?

I Exchange Hi Lo finnes det to markeder som alltid er tilgjengelig.

De to markedene har begge forskjellige typer spillutvalg. Det første markedet er kjent som «Riktig utfall» og inneholder spill om hvor langt datamaskinen klarer å tippe de neste kortene. For eksempel «kort 1 eller lenger», «kort 2 eller lenger» og så videre. Siden det er et «variabelt handicap»-marked, så er det mulig at alle eller ingen av valgene vinner.

Du kan for eksempel plassere spill på om det neste kortet er høyere. For eksempel, hvis «Start»-kortet er 5, så vil datamaskinen tippe at det neste kortet (kort 1) er høyere eller lavere, siden det er flere høye kort enn lave igjen. I dette tilfellet vil et spill på «kort 1 eller lenger» støtte (spille for) at det neste kortet er høyere. Spiller du mot, betyr det at du satser på at det neste kortet ikke er høyere.

Du kan også spille på flere av de andre valgene i «Riktig utfall»-markedet For eksempel, hvis du tror at datamaskinen tipper riktig frem til kort 4, men at det ikke vil tippe riktig opp til kort 7, så kan du spille for «kort 4 eller lenger» og spille mot «kort 7 eller lenger». I dette tilfellet vinner du begge spillene hvis datamaskinen tipper feil på kort 5, kort 6 eller kort 7. Hvis datamaskinen tipper feil på kort 1, kort 2, kort 3 eller kort 4, vil du tape innsatsen på spill for, men vinne spill mot. Hvis datamaskinen tipper feil på «kort 9 eller lenger», vil du tape innsatsen på spill for, men vinne spill mot.

Det andre spillmarkedet er kjent som sidespill-markeder og har følgende valg:

  1. 2 kort på rad – 2 kort på rad i stigende eller synkende rekkefølge (i henhold til verdien), for eksempel 2, 3 eller konge, dame
  2. 3 kort på rad – 3 kort på rad i stigende eller synkende rekkefølge (i henhold til verdien), for eksempel 2, 3, 4 eller dame, knekt, 10.
  3. 4 kort på rad – 4 kort på rad i stigende eller synkende rekkefølge (i henhold til verdien), for eksempel 3, 4, 5, 6 eller Ess, konge, dame, knekt
  4. Ingen ess – spillet avsluttes uten at det ble delt ut et ess
  5. Ingen bildekort – spillet avsluttes uten at det ble delt ut bildekort. Bildekortene er knekt, dame, konge og ess

I «sidespill-markedet» avgjøres utfallet på kortene som vises, uavhengig av om kortet ble tippet riktig eller ikke. For eksempel, hvis start-kortet er en konge, ville datamaskinen tippet lavere og hvis kort 1 er et ess, vil spillet avsluttes. Imidlertid vil «ingen ess»-valget i «sidespill»-markedet bli avgjort som taper, fordi det ble delt ut ess under spillet.

Det er viktig å merke seg at esset alltid er høyt, f.eks.så er ess, 1, 2 ikke gyldig som «3 kort på rad». Konge, ess, 2 eller heller ikke «3 kort på rad».

Provisjonen og bekreftet beløp (vises i Regler-fanen) er spesifikke for de to markedstypene, uansett om du har valgt fanen «Riktig utfall» eller «Sidespill-marked». Spillene som vises i «Mine spill» er også spesifikke for markedstypen du har valgt.

Hjalp dette?

Ikke funnet svaret du var på jakt etter?

Den raskeste måten å komme i kontakt på