Hva er premium-avgifter? Må jeg betale det?

Premium-avgifter er en ekstra avgift som en liten gruppe (mindre enn 0,5 %) av kundene våre må betale. Avgiften gjelder kun for kontoer som over en lang tid kan vise til jevn profitt og som møter visse kriterier.

Vennligst merk at hvis det påløper premiuim-avgifter, vil vi ta kontakt med deg før disse eventuelt må betales.

Det vil kun vurderes om du må betale premium-avgifter hvis du i løpet av kontoens livstid møter følgende kriterier:

  • Kontoen har gått i overskudd;
  • De totale avgiftene er på mindre enn 20 % av bruttofortjenesten; og
  • Du har plassert spill på flere enn 250 markeder

Ytterligere to betingelser reduserer muligheten for at du må betale premium-avgifter:

  • En enkelt gevinst som utgjør mer enn 50 % av bruttofortjenesten i løpet av kontoens «levetid», blir ikke tatt med i beregningen; og
  • Hver kunde har en livslang godtgjørelse på £ 1 000 i premium-avgifter som benyttes før noen premium-avgifter betales.

Hver uke så vil kundene som møter betingelsene ovenfor, bli belastet for mindre enn:

  • Forskjellen mellom 20 % av den foregående ukens bruttofortjeneste og de totale avgiftene som er generert den uka; og
  • Forskjellen mellom 20 % av bruttofortjenesten og de totale avgiftene som er generert siden kontoen først ble registrert.

Vennligst merk at i prosessen med å beregne avgiften, så antar vi at avgiften har funnets siden Betfair ble lansert i juni 2000. Det betyr at vi vurderer alle kunder som har generert avgifter på minst 20 % av den totale bruttofortjenesten siden 12. oktober 2009. Det betyr også at noe av, eller hele, godtgjørelsen på £1 000 har blitt brukt før 12. oktober 2009. Forutsetningen om at hypotetiske gebyrer, minus godtgjørelse, ble betalt før innføringen av premium-avgifter vil redusere premium-avgiften en kunde vil pådra seg.

Hjalp dette?

Ikke funnet svaret du var på jakt etter?

Den raskeste måten å komme i kontakt på