Exchange: Hva skjer ved dødt løp (dead heat)?

Dødt løp (dead heat) er når to eller flere kommer likt i et løp. Vanligvis så avgjøres det endelige utfallet på «photo finish», men noen ganger er det for jevnt. Skulle det bli dødt løp (dead heat), vinner du en bare en viss andel av innsatsen. Dødt løp (dead heat) er vanligst i hesteveddeløp og greyhound-markeder, men kan dukke opp i andre idretter som for eksempel golf også.

Dødt løp (dead heat) beregnes gjennom å dele innsatsen likt mellom antall vinnere i arrangementet. Når det er dødt løp (dead heat) med to vinnere, så vil gevinsten bli bare halvparten av det den kunne vært. Dette kan refereres til som en halv pålydende verdi av innsatsen, eller en innsats for halvparten av den opprinnelige innsatsen.

For en enkel beregning av gevinst/tap ved dødt løp (dead heat), vennligst se vedlegg (.xls-fil).


I markeder med to vinnere:
[(Stake / 2) x (Odds - 1)] - (Innsats/ 2) = din gevinst/tap

I markeder med flere enn to som kommer likt:
[(Innsats / Antall som kommer likt) x (Odds - 1)] - [Innsats x (Antall som kommer likt - 1) / Antall som kommer likt] = din gevinst/tap

I plasseringsmarkeder:
[(Innsats x Antall utbetalinger / Antall som kommer likt) x (Odds - 1)] - [Innsats x (Antall som kommer likt - Antall utbetalinger) / Antall som kommer likt] = din gevinst/tap

En annen enkel måte å forstå beregningen til dødt løp (dead heat) på, er å sammenligne mulighetene til utfallene: Et dødt løp (dead heat) mellom to stykker, er en mellomting mellom det beste og verste scenarioet for deg og spillet ditt.


Beregningene ovenfor er akkurat den samme for de som spiller for og de som spiller mot. Hvis du spiller mot, kan du finne det ut på samme måte som du ville gjort om du spilte for. Men du må huske en gylden regel:
Uansett hva den som spiller for vinner, taper den som spiller mot og motsatt.


Industristandard
Vår regler for død løp (dead heat) gir samme utbetaling som om en kunde spiller i en tippekiosk eller online hos en tradisjonell bookmaker. Grunnen til at noen mener at dette ikke er tilfelle, er fordi de glemmer at i en tippekiosk gir de innsatsen sin fysisk over disken, og beløpet som returneres inkluderer også halvparten av innsatsen man har vunnet med. Hos Betfair har de ikke betalt den tapende halvparten av innsatsen til den som har spilt mot på forhånd, så gevinsten/tapet som vises på utskriften må gjenspeile dette.


Eksempel 1 (Spill for - vinnermarked - dødt løp mellom to stykker):
Du spilte på hesten Red Rum og satset £ 10 til en odds på 4.0. Red Rum kommer på delt førsteplass:
(Innsats / 2) x (Odds - 1) - (Innsats / 2) = din gevinst/tap
(£ 10 / 2) x (4,0 - 1) - (£ 10 / 2) = £ 10 i gevinst

Image


Eksempel 2 (Spill for - vinnermarked - dødt løp mellom to stykker):
Du spilte på favoritten Green og satset £ 50 til en odds på 1,6. Green Pepper kommer på delt førsteplass:
(Innsats / 2) x (Odds - 1) - (Innsats / 2) = din gevinst/tap (£ 50 / 2) x (1,60 - 1) - (£ 50 / 2) = -£ 10 i tap (selv om valget ditt vant løpet, vil du tape penger siden oddsen var på mindre enn 2,0)
Eksempel 3 (Spill for - vinnermarked - dødt løp mellom to stykker):
Du spilte mot hesten Night Fever og satset £ 20 til en odds på 5,0. Night Fever kommer på delt førsteplass:
(Innsats / 2) x (Odds - 1) - (Innsats / 2) = din gevinst/tap
(£ 20 / 2) x (5,0 - 1) - (£ 120 / 2) = £ 30 i tap (£ 30 i gevinst for den som spilte for).

Image
Eksempel 4 (Spill for - vinnermarked - dødt løp mellom fire stykker):
Du spilte for Steven Dear i en golfturnering og satset £ 50 til en odds på 11,0. Steven Dear kommer på delt førsteplass med tre andre spillere:
(Innsats / Antall som kommer likt) x (Odds - 1) - [Innsats x (Antall som kommer likt - 1) / Antall som kommer likt] = din gevinst/tap
(£ 50 / 4) x (11,0 - 1) - [£ 50 x (4 - 1) / 4] = £ 87,5 i gevinst

Image
Eksempel 5 (Spill for - plasseringsmarked (fem plasseringer) - dødt løp mellom fem stykker):
Du spilte for Steven Dear i et topp 5-marked i en golfturnering og satset £ 50 til en odds på 5,0. Steven Dear kommer på delt fjerdeplass med fire andre spillere. I denne situasjonen er det fem spillere som deler to plasseringer med utbetaling (4. og 5. plass):
(Innsats x Antall utbetalinger / Antall som kommer likt) x (Odds - 1) - [Innsats x (Antall som kommer likt - Antall utbetalinger) / Antall som kommer likt] = din gevinst/tap
(£ 50 x 2 / 5) x (5,0 - 1) - [£ 50 x (5 - 2) / 5] = £ 50 i gevinst

Image

 

Hjalp dette?

Ikke funnet svaret du var på jakt etter?

Den raskeste måten å komme i kontakt på