Vil min konto være påvirket af Premium Charge?

Du bliver kun taget i betragtning for Premium Charge, hvis du i din kontos livstid opfylder følgende kriterier:

  • Din konto har fortjeneste;
  • Dine samlede gebyrer er på mindre end 20% af bruttofortjenesten; og
  • Du spiller på mere end 250 markeder.

Der er desuden to forhold, som mindsker sandsynligheden for, at du skal betale  Premium Charge:

  • En hvilken som helst enkelt gevinst, der udgør mere end 50% af dine bruttofortjenester i din kontos livstid, bliver ikke medtaget i udregningen; og
  • Alle kunder har et livstids-fradrag på 10.000 kr. af Premium Charges, som man kan pådrage sig, inden der skal betales Premium Charge.

Hver uge vil de kunder, som opfylder ovenstående betingelser blive opkrævet mindstebeløbet af:  

  • Forskellen mellem 20% af den forrige uges bruttofortjenester og de samlede gebyrer i ugens løb; og
  • Forskellen mellem 20% af bruttofortjenester og de samlede gebyr i kontoens livstid.

Bemærk venligst at for at kunne udregne gebyret, går vi ud fra, at gebyrerne har været gældende, siden Betfair blev lanceret i juni 2000. Det betyder, at vi går vi ud fra, at alle kunder har skabt gebyrer svarende til mindst 20% af deres livstids bruttofortjenester per 12. oktober 2009. Dette betyder imidlertid, for nogle kunder, at en del af eller hele det 10.000 kr. fradrag mod gebyret vil være opbrugt inden den 12. oktober 2009 for at modregne hypotetiske gebyrer, som skulle være betalt.  Antagelsen at der er blevet betalt hypotetiske gebyrer, minus fradraget, inden Premium Charge blev introduceret, reducerer typisk den Premium Charge en kunde egentlig ville pådrage sig.

Hjalp det?

Fandt du ikke det svar, du var ude efter?

Den hurtigste måde at komme i kontakt fra 10.00 til 19.00